Sơn nội thất KOVA

Sơn Kova trắng trần trong nhà K10-Gold – 20kg

Sơn Kova trắng trần trong nhà K10-Gold – 20kg

K10-Gold: Là loại sơn hệ Acrylic, phủ trong nhà có chất lượng cao, đã nhiệt đới hóa hoàn toàn, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để phủ...

Liên hệ
Sơn Kova không bóng trong nhà K771-Gold – 4kg

Sơn Kova không bóng trong nhà K771-Gold – 4kg

K10-Gold: Là loại sơn hệ Acrylic, phủ trong nhà có chất lượng cao, đã nhiệt đới hóa hoàn toàn, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để phủ...

Liên hệ
Sơn Kova không bóng trong nhà K771-Gold – 4kg

Sơn Kova không bóng trong nhà K771-Gold – 4kg

K771-Gold là loại sơn hệ Acrylic phủ trong nhà, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để sơn phủ, sau khi làm phẳng...

Liên hệ
Sơn Kova không bóng trong nhà K771-Gold – 20kg

Sơn Kova không bóng trong nhà K771-Gold – 20kg

K771-Gold là loại sơn hệ Acrylic phủ trong nhà, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để sơn phủ, sau khi làm phẳng...

Liên hệ
Sơn Kova không bóng trong nhà K260-Gold – 4kg

Sơn Kova không bóng trong nhà K260-Gold – 4kg

K260-Gold: là loại sơn hệ Acrylic 100% phủ trong nhà, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để sơn phủ, sau khi làm...

197.000 đ 281.000 đ
Sơn Kova không bóng trong nhà K260-Gold – 20kg

Sơn Kova không bóng trong nhà K260-Gold – 20kg

K260-Gold: là loại sơn hệ Acrylic 100% phủ trong nhà, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để sơn phủ, sau khi làm...

885.000 đ 1.265.000 đ
Sơn Kova bóng cao cấp trong nhà K871-Gold – 4kg

Sơn Kova bóng cao cấp trong nhà K871-Gold – 4kg

K871-Gold là loại sơn hệ Vinyl-latex, phủ trong nhà, chất lượng cao đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. K871-Gold có độ...

548.000 đ 783.000 đ
Sơn Kova bóng cao cấp trong nhà K871-Gold – 20kg

Sơn Kova bóng cao cấp trong nhà K871-Gold – 20kg

K871-Gold là loại sơn hệ Vinyl-latex, phủ trong nhà, chất lượng cao đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. K871-Gold có độ...

3.695.000 đ 2.586.000 đ
Sơn Kova bán bóng cao cấp trong nhà K5500-Gold – 4kg

Sơn Kova bán bóng cao cấp trong nhà K5500-Gold – 4kg

K5500-Gold: là loại sơn hệ nước Acrylic phủ trong nhà, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để sơn phủ, sau khi...

402.000 đ 575.000 đ
Sơn Kova bán bóng cao cấp trong nhà K5500-Gold – 20kg

Sơn Kova bán bóng cao cấp trong nhà K5500-Gold – 20kg

K5500-Gold: là loại sơn hệ nước Acrylic phủ trong nhà, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để sơn phủ, sau khi...

1.914.000 đ 2.735.000 đ
Gọi ngay: 0906.06.39.86
SMS: 0906.06.39.86 Chat Zalo Chat qua Messenger