Định hướng phát triển

Định hướng phát triển

Định Hướng phát triển

  CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  • Xác định được các nhu cầu , yêu cầu của khách hàng .
  • Đảm bảo dịch vụ tốt nhất, chứng minh sự khác biệt của dịch vụ của Công ty với các đối tác cạnh tranh .
  • Hệ thống quản lý chất lượng phải được thấu hiểu và áp dụng bởi mọi thành viên trong công ty và liên tục cải tiến tính hiệu quả .
  • Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng

VỚI NHẬN THỨC SÂU SẮC

“ Thị trường ngày nay khách hàng là người quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp “.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Hệ thống quản lý chất lượng.
  • Thỏa mãn tối đa và đo lường được sự thỏa mãn của khách hàng.
  • Liên tục học hỏi, luôn luôn vươn tới tầm cao hơn .
  • Chuyên nghiệp
  • Khẳng định thương hiệu  .
  • Lấy hiệu quả làm nền tảng.
Gọi ngay: 0906.06.39.86
SMS: 0906.06.39.86 Chat Zalo Chat qua Messenger